logo-sejur24

CONDITII DE COMERCIALIZARE A PACHETELOR TURISTICE SEJUR 24


I. Obiectul contractului il constituie vanzarea de catre Agentie a pachetelor de servicii turistice vandute prin agentia SEJUR24 ..

Conditiile de comercializare se aplica in momentul :
a) in momentul platii avansului/sumei totale de catre turist.
b) in momentul in care serviciile solicitate de catre client au fost confirmate de catre touroperator

II. Pretul
Pretul total al contractului este mentionat in bonul de comanda si cuprinde costul serviciilor turistice efective mentionate in bonul de comanda, comisionul Agentiei si T.V.A.
Avansul este de 40% iar diferenta se va achita cu minim 14 zile inaintea datei de incepere a serviciilor ce fac obiectul acestui contract.
Plata serviciilor externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in Lei la cursul stabilit de Agentie din ziua efectuarii platilor.

III. Drepturile si obligatiile Agentiei
1. In cazul in care Agentia este nevoita sa modifice una dintre prevederile esentiale ale contractului, are obligatia sa informeze turistul cu cel putin 15 zile inainte de data plecarii.
2. Agentia poate sa modifice pretul contractului, in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, numai daca modificarea are loc ca urmare a variatiilor costurilor de transport, ale redeventelor si ale taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/imbarcare in porturi si aeroporturi si ale taxelor de turist ori ale cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.
3. In cazul in care, dupa inceperea calatoriei turistice, o parte importanta din serviciile turistice prevazute in contract nu este realizata sau Agentia constata ca nu le va putea realiza, aceasta este obligata:
a) sa ofere turistului alternative corespunzatoare in vederea continuarii calatoriei turistice fara majorarea pretului, respectiv serviciile turistice oferite sa fie de aceeasi calitate si cantitate;
b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenta dintre serviciile turistice achitate si cele efectiv prestate in timpul calatoriei turistice;
c) in cazul in care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzatoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, sa asigure fara costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori in alt loc agreat de acesta si, dupa caz, despagubirea pentru serviciile neprestate.
4. Agentia este raspunzatoare pentru buna executare a obligatiilor asumate prin contract, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
a) cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza turistului;
b) cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificari de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport etc.).
5. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris turistului, in termen de 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii:
a) orarele, locurile escalelor si legaturile, precum si, dupa caz, locul ce urmeaza sa fie ocupat de turist in fiecare dintre mijloacele de transport incluse in contract;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon si de fax ale reprezentantei locale a organizatorului si/sau a detailistului ori, in lipsa acesteia, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contractarea organizatorului si/sau a detailistului;
c) pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului.
6. In cazul ultimelor locuri ramase libere agentia are dreptul sa reduca pretul (last minute). In acest caz turistii care au achitat serviciile la pret intreg nu au dreptul sa li se returneze diferenta de pret. De asemenea, in cazul locurilor achitate last minute se poate intampla ca turistii sa beneficieze de servicii reduse fata de restul turistilor (camere fara balcon, ultimele locuri in autocar etc), restul prevederilor contractului ramanad valabile.

IV. Drepturile si obligatiile turistului
1. In cazul in care turistul nu poate sa participe la calatoria turistica, acesta poate sa cesioneze contractul unei terte persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 5 zile inaintea datei de plecare. In acest caz Agentia reziliaza contractul cu turistul care cesioneaza contractul si incheie un alt contract cu noul turist. Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai daca exista posibilitatea transferarii locului de zbor. Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum si cesionarul sunt responsabili in mod solidar la plata pretului calatoriei si a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia acestei cedari.
2. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament, turistul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor in Romania, respectiv: in statiunile de pe litoral, cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina la ora 14,00 a zilei inscrise pe voucher ori pe biletul de odihna si/sau de tratament; in statiunile din tara, altele decat cele de pe litoral, cazarea se face incepand cu ora 12,00 a zilei de intrare si se termina cel tarziu la ora 12,00 a zilei urmatoare celei inscrise pe bilet.
3. In cazul in care preturile stabilite in contract sunt majorate cu peste 10%, turistul poate rezilia contractul, avand dreptul la rambursarea de catre Agentie a sumelor platite.
4.1. Turistul este obligat sa comunice Agentiei, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii prevazute la cap. III pct. 1, hotararea sa de a opta pentru:
a) rezilierea contractului fara plata penalitatilor; sau
b) acceptarea noilor conditii ale contractului.
4.2. In cazul in care turistul reziliaza contractul datorita motivelor prevazute la cap. III pct. 1 sau Agentia anuleaza calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul:
a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de Agentie;
b) sa accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioara, propus de Agentie, cu rambursarea imediata a diferentei de pret;
c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate in virtutea contractului.
4.3. In toate cazurile mentionate turistul are dreptul sa solicite Agentiei si o despagubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu exceptia cazurilor in care:
a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat in contract, iar Agentia a informat in scris turistul cu cel putin 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii;
b) anularea s-a datorat unui caz de forta majora (circumstante imprevizibile, independente de vointa celui care le invoca si ale caror consecinte nu au putut fi evitate in ciuda oricaror eforturi depuse, in aceasta nefiind incluse suprarezervarile, caz in care responsabilitatea revine companiei aeriene);
c) anularea s-a facut din vina turistului.
5. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea ii este imputabila, este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii.
Daca turistul solicita schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.
6. Turistul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubrizare, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.
7. Turistul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament), in vederea acordarii serviciilor turistice.

V. Renuntari, penalizari, despagubiri
1. In cazul in care turistul renunta din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei penalizari dupa cum urmeaza:
a) 25% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face cu mai mult de 40 de zile calendaristice inainte de data plecarii;
b) 50% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face in intervalul 20-39 de zile inainte de data plecarii;
c) 100% din pretul pachetului de servicii, daca renuntarea se face intr-un interval mai mic de 20 zile inainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
d) 100% din pretul pachetului de servicii turistice, in cazul in care turistul a achizitionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului “Inscrieri timpurii” , indiferent de data la care turistul solicita renuntarea
2. In cazul in care TURISTUL, decomanda pachetul de servicii din motive medicale, rambursarea c/val pachetului de servicii turistice se va face de catre compania de asigurare, si numai pe baza unei asigurari storno, incheiata la contractarea pachetului.
3. In cazul in care turistul care a contractat un pachet servicii turistice cu agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre turist pana la acea data.
4. Pentru biletele de odihna si/sau de tratament cumparate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai in baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
5. In cazul in care o ambasada refuza sa acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, turistului i se vor retine toate taxele achitate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
6. In cazul in care turistul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii turistice refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, turistul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.
7. Penalizarile echivalente cu pretul contractului se aplica si in cazul in care turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca nu are actele in regula sau daca este intors de la granita de catre politia de frontiera.
8. Turistul trebuie sa depuna in scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice, cu numar de inregistrare la Agentia la care a achitat serviciile. In caz contrar, cererea de renuntare nu este luata in considerare.
9. Agentia va acorda despagubiri in functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.

VI. Contravaloarea serviciilor turistice interne se poate achita si cu tichete de vacanta.
Plata serviciilor turistice se face respectand prevederile OUG nr. 8/2009, a normelor metodologice si anexelor acesteia . In cazul in care turistul renunta la pachetul de servicii turistice achizitionat cu tichete de vacanta, agentia ii poate oferi acestuia un pachet de servicii turistice la o valoare initiala minus comisioanele de anulare aferente sau mai mare celui achizitionat initial cu plata diferentei de pret. Conform OUG 8/2009 in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii turistice de catre turist, agentia de turism nu poate restitui turistului tichetele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani.

VII. Reclamatii
1. In cazul in care turistul este nemultumit de serviciile turistice primite, acesta are obligatia de a intocmi o sesizare in scris, clar si explicit, cu privire la deficientele constatate la fata locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite imediat atat Agentiei, cat si prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).
2. Atat Agentia, cat si prestatorul de servicii turistice vor actiona imediat pentru solutionarea sesizarii. In cazul in care sesizarea nu este solutionata sau este solutionata partial, turistul va depune la sediul Agentiei o reclamatie in scris, in termen de maximum 3 zile lucratoare de la incheierea calatoriei, Agentia urmand ca, in termen de 8 zile lucratoare, sa comunice tuistului despagubirile care i se cuvin.
3. Turistul nu va fi despagubit daca reclamatia survine dupa termenul de 3 zile lucratoare de la intoarcerea din excursie si nu are la baza confirmarea reprezentantului local. Vor fi luate in considerare numai reclamatiile facute in nume personal. Nu vor fi acceptate reclamatiile facute in numele mai multor persoane la finalul programului, despre care Agentia nu a fost informata in scris la data producerii evenimentului. Litigiile care nu pot fi solutionate pe cale amiabila vor fi solutionate pe cale judecatoreasca, instanta competenta fiind de la sediul Agentiei.
4. Despagubirile acordate tursitului cauzate de nerespectarea de catre Agentie a serviciilor cuprinse in contract, nu pot depasi pretul pachetului de servicii turistice inscris in contract, respectiv contravaloarea serviciilor care nu au fost prestate.

VIII. Asigurari – Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de el in cazul insolvabilitatii sau falimentului Agentiei la societatea de asigurare OMNIASIG seria I 48228 valabila pana in 11 apr 2018
Facultativ, turistul are posibilitatea incheierii unui contract de asigurare, care sa acopere taxele de transfer; a unui contract de asistenta care sa acopere taxele de repatriere in caz de accidente, de boala sau deces; a unui contract de asigurare pentru bagaje; a unei asigurari storno (de acoperire a riscului de retragere de la calatorie). etc


IX. Documentele contractului se constituie ca anexa la acesta si sunt urmatoarele:
a) bon de comanda
b) voucherul, biletul de odihna-tratament, biletul de excursie, dupa caz;
c) programul turistic, in cazul actiunilor turistice.


X. Dispozitii finale
1. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face in conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.
2. Contractul poate fi prezentat si sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, daca turistul este informat despre aceasta si daca documentul contine informatiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 107/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 631/2001, cu modificarile ulterioare.
3. In cazul intermedierii de catre Agentie a serviciilor de transport aerian, naval, feroviar sau rutier, acestea intra sub incidenta reglementarilor impuse de transportator. Agentia nu este raspunzatoare de defectarea acestora sau modificarile in structura de organizare a transportului.

Turist/ Reprezentant turisti: Declar pe proprie raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in contract si in anexa la contract (Programul excursiei/ Bon de comanda) si sunt de acord cu ele. In cazul in care contractul este semnat de un reprezentant pentru mai multi turisti se considera ca prevederile prezentului contract sunt cunoscute si acceptate de catre toti turistii.